Tehnološke mogućnosti

Tehnološke mogućnosti "SIGMA" - Mol su velike zahvaljujući i opremi koju posedujemo:

Strug Potisje PA3000/30
Strug Potisje PA3000/30
Glodalica Pensotti MGU-30/ZG
Glodalica Pensotti MGU-30/ZG
Testera za sečenje PILOUS ARG 300
Testera za sečenje PILOUS ARG 300
CNC Plazma 3000x1500
CNC Plazma 3000x1500
Makaze za lim Jelsingrad 6/2500
Makaze za lim Jelsingrad 6/2500
Apkant Presa Jelsingrad 80t 2500mm
Apkant Presa Jelsingrad 80t 2500mm
Ekscentar Presa Jelsingrad  EPU 63
Ekscentar Presa Jelsingrad EPU 63
Ekscentar Presa Jelsingrad EPU 40
Ekscentar Presa Jelsingrad EPU 40
Ekscentar Presa Jelsingrad EPU 25
Ekscentar Presa Jelsingrad EPU 25
Ekscentar Presa Schuler 12
Ekscentar Presa Schuler 12
Ekscentar Presa Jelsingrad 6
Ekscentar Presa Jelsingrad 6
Kružno savijanje Jelsingrad MSM2000/2,5
Kružno savijanje Jelsingrad MSM2000/2,5
Hidraulična Presa Litostroj 80t / Duboko izvlačenje
Hidraulična Presa Litostroj 80t / Duboko izvlačenje
Aparati za varenje MIG 350
Aparati za varenje MIG 350
Aparat za tačkasto varenje
Aparat za tačkasto varenje