Punjači sejalica

Punjač sejalica na hidro pogon

PUŽNI TRANSPORTER ZA PUNJENJE SEJALICE

Prednost prpoizvoda PUŽNI TRANSPORTER ZA PUNJENJE SEJALICE "Sigma" Mol je nezavisnost od električne energije pošto nadogradnjom na prikolicu prenos vrši hidromotor. Hidromotor mora imati pumpu sa kapacitetom od najmanje 40 lit./min. Transportne cevi su iz dva dela dok se ugao transportera može regulisati. Prenos se može vršiti i traktorom ili sa nekom drugom agregatnom mašinom.  Kapacitet zavisi od vrste i vlažnosti transportovanog zrna.

 

Tehnički podaci: 

Kapacitet: 16-20 t/h
Transportne cevi: 200 x max. 5000 mm
Pogon: EPRM-80 hidromotor
Konstrukcija: doboš za regulisanje transportnog ugla
Masa: 70 kg

Punjači sejalica
Punjači sejalica
Punjači sejalica
Punjači sejalica
Punjači sejalica
Punjači sejalica